Consulting

mote_svart

Strategisk rådgivning och utbildning (consulting)

Vi erbjuder kvalificerad handledning i alla typer av personalfrågor såsom arbetsrätt, avtalsfrågor, förhandling, projektledning, konflikthantering, omplacering, avveckling, organisationsförändringar. Vi arbetar med Ledar- och medarbetarutveckling individuellt och i grupp.

Ombud vid arbetsrättstvister, avtalsförhandlingar och offentliga upphandlingar.

Insourcing/outsourcing. På vårt Reworkcenter tar vi emot dig med vår egen arbetsledning och utför uppdrag där du enbart betalar för resultatet. Vi utför t.ex. kvalitetskontroller, lagerinventeringar, produktanalyser och ompackning.