Autoprenad Rekrytering

Vill ni ha de bästa och de rätta medarbetarna? Medarbetare beredda att stå upp för sin arbetsgivare? Vi på Autoprenad lotsar er tryggt i mål. Ni är som kund vår partner. Vi tycker att kvalité är kunskap om er som kund och det kräver personlig närvaro. Vårt arbete slutar inte när rekryteringen är genomförd. Vi finns kostnadsfritt med i bakgrunden som back up och bollplank så länge ni behöver. Det är en av de faktorer som gör oss unika.

Det finns knappast någon företagsekonomisk investering som ger bättre avkastning än satsningen på bra och säkra urvalsmetoder. Valet av nya medarbetare är avgörande för ett företags eller en organisations utveckling och framgång. Vi på Autoprenad är specialister på rekrytering. Vi har gedigen akademisk utbildning inom området och lång kvalificerad yrkeserfarenhet. Vi gör inte arbetet och processerna mer kompli­cerade än de behöver vara. Vårt arbete sker i full transparens med er som kund. Vi har ingen fast prislista utan tar skäligt betalt för det vi gör – ingenting annat. Det är ytterligare en faktor som gör oss unika.

Rekryteringsprocessens sex faser

Analys & kravspecifikation

Analys och kravspecifikation. Rekryteringen inleds med att vi gör en verksamhetsanalys i samarbete med er. Analysen syftar till att förstå er organisation, dess värderingar och personalpolicy såväl som relevanta omvärldsfaktorer. Utifrån verksamhetsanalysen och era behov och önskemål tar vi fram en relevant och genomarbetad rekryteringsprofil.

Kandidatsökning

Kandidatsökning Utifrån rekryteringsprofilen gör vi en sökning av kandidater genom de kanaler och på det sätt som är lämpligast för just ert specifika uppdrag. Headhunting kompletterad med annonsering är metoder vi frekvent använder oss utav. Vid annonsering ansvarar vi för placering i media som ger ett brett urval inom rätt målgrupp. Våra kandidater finns ofta inte i stora databaser. De mest attraktiva kandidaterna har ett arbete och de finns i våra nätverk.

Urval & fördjupad personbedömning

Urval och fördjupad personbedömning. Personlighets- och färdighetstest. Vid rekryteringsurval bedömer vi den sökandes kapacitet och lämplighet på formell kompetens, faktiska prestationer, uppvisat omdöme och social förmåga. Vår intervju­teknik gör att vi får en verklighetsnära bild av personen. De tester vi utför syftar till att verifiera vår bedömning av kandidaten. Vi är certifierade användare av det arbetspsykologiska testet Job-Match Talent som är ett av de mest väletablerade testverktygen i Skandinavien. JobMatch Talent är ett mycket tillförlitligt och evidensbaserat test där man mäter en persons arbetsmässiga egenskaper såsom arbetsbeteende, samarbete och prestation. Som ett komplement till JobMatch Talent utför vi även logik och begåvningstest för att verifiera kandidatens problemlösningsförmåga. Autoprenads mål är en korrekt matchning mellan individ och organisation.

Referenstagning

Referenstagning Vi tar referenser på ett sätt som får fram sanningen. Vi tar alltid flera referenser för att säkerställa kandidatens bakgrund och färdighet. Vi lägger stor vikt vid att hitta rätt referensgivare med syfte att få fram både starka och svaga sidor hos kandidaten. Referenstagningen belyser och kartlägger sådant som personens utförda arbetsuppgifter, starka och svaga sidor, ledarstil med mera.

Avrapportering

Avrapportering För de mest kvalificerade kandidaterna upprättar vi en personprofil som är en sammanställning av den information vi fått fram genom intervjuer och referenser. Denna avrapporterar vi till er skriftligen och muntligen. Därefter träffar ni dessa kandidater för en intervju.

Kvalitetsuppföljning

Kvalitetsuppföljning Kvalitetsuppföljning görs med er när rekryteringsuppdraget är avslutat och kandidaten har arbetat hos er cirka sex månader. Vi garanterar att ni blir nöjda. Annars gör vi om rekryteringen kostnadsfritt. Och vi finns kostnadsfritt med i bakgrunden som back up och bollplank så länge ni behöver.